Nederlands
Polski

0227 201008  

06 34311145

Ultra Soundtherapie


Onder Soon verstaat men mechanische trillingen in een vervormbaar medium met een frequentie tussen de 20 en 20.000 Hz. Wanneer de frequentie hoger is dan 20.000 HZ spreekt men van ultrasone trillingen. Onder Ultrasoontherapie verstaat men de geneeskunde behandeling door middel van mechanische trillingen met een frequentie hoger dan 20kHz. In Nederland worden in de therapie frequenties tussen de 800 kHz en 1 mHz toegepast.

Behandeleffecten Ultrasoontherapie

Het eerste effect van ultrasoontrillingen is mechanisch van aard; de weefsels worden tot vibratie gebracht en daarom duidt men dit mechanische effect wel aan met micromassage. Deze micromassage resulteert afhankelijk van de toepassing in een overwegend thermisch effect. Warmte van de geluidsgolven verhoogt de bloedtoevoer naar vitale zuurstof en voedingsstoffen te leveren aan het lichaam, verminderd de ontsteking en de zwelling, verlicht de pijn en de genezing bevordert. Een rondeheaded sonde genaamd transducer levert de geluidgolven in de spieren. Hypoallergene gel wordt toegepast op de sonde en het lichaam voor een wrijvingsloos oppervlak. De sonde wordt bewogen in een cirkelvormige manier gedurende enkele minuten. Er is geen pijn geassocieerd met dit type warmte therapie.

Door micromassage en warmte zijn de volgende fysiologische effecten:

  • Bevordering van de bloedsomloop
  • Bevordering van het herstelvermogen van de weefsels
  • Spierontspanning
  • Verhoging van de doorlaatbaarheid van celmembranen
  • Toename van rekbaarheid van bindweefsel
  • Pijnvermindering Indicatie Ultrasoontherapie Behandeling na letsel zoals kneuzing, verdraaiing, ontwrichting en fractuur. De indicatie is vooral gericht op bestrijding van welling en pijn en bevordering van wondgenezing. Bij peesontstekingen, slijmbeursontsteking en kapselontsteking. Het juiste gebruik van deze procedure zal zorgen voor een snellere genezing voor patiënten die lijden aan deze medische problemen. Wat kost Ultrasoontherapie?

Ultrasoontherapie wordt gedeclareerd als onderdeel van normale zitting fysiotherapie.