Cennik

Cennik zabiegów fizjoterapii dla pacjentów, którzy nie posiadają  ubezpieczenia od fizjoterapii lub osiągnęli limit zabiegów  refundowanych przez ubezpieczalnię przedstawia się następująco:

 

  • Podstawowa fizjoterapia – €30
  • Dłuższa fizjoterapia (ok. 45 min) – €40
  • Terapia manualna – €35
  • Fizjoterapia w domu pacjenta-€45
  • Intake en onderzoek + screening (badania, testy, diagnoza-zawsze przy pierwszej wizycie) – €40
  • Intake  en onderzoek na verwijzing (badanie i testy na podstawie skierowania od lekarza) €40
  • Kinezjotaping €7 – €10

Fizjoterapia Fysio Help ma podpisane umowy ze wszystkimi ubezpieczalniami. Oznacza to, że jeśli jesteście Państwo ubezpieczeni od fizjoterapii to zabiegi, na które uczęszczacie są zgłaszane bezpośrednio do Waszego ubezpieczyciela. Nie jesteście Państwo  tym samym obciążeni żadnymi dodatkowymi kosztami za fizjoterapię.

Pakiety ( ilość zabiegów) są jednak różne dlatego zaleca się ubezpieczonym od fizjoterapii pacjentom kontakt z własną ubezpieczalnią lub kontrolę swej polisy dla pewności co do ilości zabiegów refundowanych przez Państwa ubezpieczalnię.

 

UWAGA!

Jeśli nie jest Pan/Pani w stanie uczestniczyć w  umówionym zabiegu fizjoterapii, należy anulować ten zabieg co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.  Terminy (zabiegi), które nie zostały anulowane lub zbyt póżno odwołane, będą traktowane jako odbyte.