Nederlands
Polski

0227 201008  

06 34311145


Magneetveld therapie


Magneetveldtherapie is een vorm van fysiotherapie die vaak wordt toegepast bij behandeling van of ter voorkoming van problemen, zoals peesblessures, botbreuken en rugproblemen.


Magneetvelden zijn niet nieuw voor ons lichaam. Overal op aarde heerst een magneetveld. Dit magneetveld heeft zo’n invloed op ons lichaam dat het ontbreken ervan tot problemen kan leiden (denk hierbij aan de eerste bemande ruimtereizen; Astronauten konden de eerste dagen na terugkomst op aarde niet meer lopen) Magneetvelden worden echter ook al eeuwen gebruikt als middel van genezing.


Bij pulserend magneetveldtherapie wordt gebruikt gemaakt van elektrische stroom dat door een spoel loopt. Dit veroorzaakt een magnetisch veld. Door deze stroom nu met een bepaalde frequentie aan en uit te zetten krijgen we ook een magneetveld dat telkens aan en uit gaat, of wel pulseert. De frequentie van de pulsen is bepalend voor het effect van de therapie. Enerzijds kunnen we pijn en ontstekingen remmen. En aan de andere kant kunnen we de doorbloeding en de stofwisseling juist verbeteren door het verhogen van de frequentie. Dit helpt het lichaam sneller te genezen.


Pulserend magneetveldtherapie dringt door in alle cellen van het lichaam. Daar heeft het een invloed op de elektrisch geladen deeltjes (ionen).


In een gezonde cel heerst een elektrische spanning van ongeveer 90 mV, veroorzaakt door het transport van de ionen, die de cel van voedingsstoffen en zuurstof voorzien. In het eerste (acute) stadium van het letsel is deze spanning verhoogd. Dit bemerken we als warmte. Als de ionen in en rond de cel terecht komen in een pulserend magnetisch veld, zullen ze beïnvloed worden door het ritme van de pulsen. Met een langzaam pulserend magneetveld kunnen we de elektrische spanning weer verlagen tot normaal niveau. We remmen hiermee de pijn en ontstekingen. We kunnen dit een klein beetje vergelijken met koelen met ijs of water, alleen is het effect vele malen groter. Daarnaast zorgt deze langzame stand er voor dat de hersenen endorfine aanmaken, waardoor men duidelijk gaan ontspannen. Na ongeveer 15 minuten is dit vaak al goed te zien doordat je zal je ervaren dat je ontspant en soms ook in slaap valt.


In het latere stadium (chronisch) van het letsel, als de warmte uit het letsel is verdwenen, maar het probleem er nog wel is, is de spanning in de cel juist verlaagd. De ion-transport is vertraagd. Door in dit stadium te behandelen we met een sneller pulserend magneetveld brengen we het iontransport en de spanning weer terug naar het normale niveau. We verbeteren met dit magneetveld de stofwisseling en de doorbloeding. De cel krijgt meer voedingsstoffen en de afvalproducten kunnen beter worden afgevoerd. Hierdoor gaat het genezingsproces sneller.


De ion-uitwisseling is ook verantwoordelijk voor het zuurstofverbruik van de cel. Een pulserend magneetveld kan de ion uitwisseling op celniveau beïnvloeden en daarmee het zuurstof verbruik van zieke of beschadigde cellen verbeteren. Dit is de voornaamste reden waarom magneetveld therapie vrijwel onmiddellijk pijn kan verminderen.


Magneetveldtherapie kan daarom bij vele problemen gebruikt worden, o.a.:


  • Botbeschadigingen en breuken
  • Open wonden en circulatieproblemen
  • Pijnlijke en stijve spieren
  • Peesproblemen
  • Acute ontstekingen
  • Chronische pijn


Magnetische velden kunnen niet worden tegengehouden. Dit betekent dat alle delen van het lichaam bereikt kunnen worden. Slechts de kracht van het magneetveld bepaald hoe diep de werking is. Dit in tegenstelling tot vele andere therapievormen, die vaak niet tot bijvoorbeeld botten kunnen doordringen. Magneetvelden dringen dus ook door gips door. Metalen implantaten worden niet beïnvloed, dus botbreuken waarbij een pen is geplaatst of die in het gips zijn gezet kunnen gewoon behandeld worden. Daarnaast is het gebleken een mogelijke therapie te zijn voor die patiënten die geen baat hebben bij andere therapieën of voor patiënten die nadeel ondervinden van de bijwerkingen van andere therapieën.